Iznajmljivanje Profesionalnih Mobilnih Sistema Za Hlađenje i Isušivanje

Specijalizovani smo za usluge iznajmljivanja profesionalnih mobilnih sistema za hlađenje, ogrevanje i isušivanje. Svi naši uređaji su energetski efikasni i sadrže ekološke gasove koji ne zagađuju sredinu i na listi su dozvoljenih u našoj zemlji i EU.

Takođe smo specijalizovani i za isušivanje prostora prethodno poplavljenih (poplava, pucanje cevi) ili u građevinarstvu za brzo sušenje radova (betonska košuljica, malterisane površine…) kao i specijalizovanih prostora gde je potrebno održati određeni novo vlage (laboratorije, štamparije).

Naša usluga obuhvata kompletno održavanje opreme tokom perioda najma, uključujući i dovoz/odvoz uređaja sa lokacije. Stranka nema nikakvih obaveza u smislu održavanja uređaja, odnosno jedini trošak je plaćanje cene najma. Prevoz, montaža/demontaža i održavanje uračunati su u cenu najma.